Dokumendid

Blanketid


Avaldus Emmaste Põhikooli astumiseks  docx või pdf

Avaldus Emmaste Põhikoolist lahkumiseks  pdf või  docx

Sõidupäevik   Lae alla  

Avaldust õpilaspileti duplikaadi saamiseks saab teha Stuudiumis.

Huviringidesse ja pikapäevarühma saab õpilast registreerida Stuudiumis.

 

Avaldus Emmaste Põhikooli astumiseks  docx või pdf

Avaldus Emmaste Põhikoolist lahkumiseks  pdf või  docx

Sõidupäevik   Lae alla  

Avaldust õpilaspileti duplikaadi saamiseks saab teha Stuudiumis.

Huviringidesse ja pikapäevarühma saab õpilast registreerida Stuudiumis.