Meie koolist

Hoolekogu

Hoolekogu:

1.1 Jane Üksik, lastevanemate esindaja

1.2 Kersti Lehtsaar, lastevanemate esindaja

1.3 Olav Ellermäe, lastevanemate esindaja

1.4 Kai Kerk, vilistlaste esindaja

1.5 Karina Käär, kooli toetava organisatsiooni esindaja

1.6 Krista Leisberg, õppenõukogu esindaja

1.7 Liina Lepamaa, kooli pidaja esindaja

1.8 Kati Marleen Alliksoo, õpilasesinduse esindaja