Õppetöö

Tasemetööd

Tasemetööde toimumise ajad 2017/2018 õppeaastal

3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel (kirjalik) - 24. mai 2018. a;
2) matemaatika (kirjalik) - 29. mai 2018. a.

6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel (kirjalik) - 16. mai 2018. a;
2) matemaatika (kirjalik) - 22. mai 2018. a;