Inimesed

Hoolekogu


1.1 Anneli Veldemann, lastevanemate esindaja

1.2 Kristi Kivisaar, kooli toetava organisatsiooni esindaja (hoolekogu esimees) - Kristi.kivisaar@gmail.com

1.3 Maris Tukk, lastevanemate esindaja

1.4 Kersti Lehtsaar, lastevanemate esindaja

1.5 Ulve Oks, lastevanemate esindaja (hoolekogu aseesimees)

1.6 Tähti Tukk, vilistlaste esindaja

1.7 Olav Ellermäe, lastevanemate esindaja (hoolekogu sekretär)

1.8 Kaie Mets, lastevanemate esindaja

1.9 Piret Remmelg, lastevanemate esindaja

1.10 Krista Leisberg, õppenõukogu esindaja

1.11 Liina Lepamaa, kooli pidaja esindaja

1.12 Anna Elisabeth Remmelg, õpilasesinduse esindaja

Hoolekogu liikmetega on võimalik ühendust võtta ka Stuudiumi kaudu.

1.1 Anneli Veldemann, lastevanemate esindaja

1.2 Kristi Kivisaar, kooli toetava organisatsiooni esindaja (hoolekogu esimees) - Kristi.kivisaar@gmail.com

1.3 Maris Tukk, lastevanemate esindaja

1.4 Kersti Lehtsaar, lastevanemate esindaja

1.5 Ulve Oks, lastevanemate esindaja (hoolekogu aseesimees)

1.6 Tähti Tukk, vilistlaste esindaja

1.7 Olav Ellermäe, lastevanemate esindaja (hoolekogu sekretär)

1.8 Kaie Mets, lastevanemate esindaja

1.9 Piret Remmelg, lastevanemate esindaja

1.10 Krista Leisberg, õppenõukogu esindaja

1.11 Liina Lepamaa, kooli pidaja esindaja

1.12 Anna Elisabeth Remmelg, õpilasesinduse esindaja

Hoolekogu liikmetega on võimalik ühendust võtta ka Stuudiumi kaudu.