Õppetöö

Õppematerjalid


TIIGRIHÜPPE SA poolt algatataud projekti "ProgeTiiger" raames toimunud kursuste materjalid.

1. Koolielu
 kursus "Esimesed sammud programmeerimises" (mõeldud eelkõige algklassiõpilastele)

2. HEA-Õ-profiil

TIIGRIHÜPPE SA poolt algatataud projekti "ProgeTiiger" raames toimunud kursuste materjalid.

1. Koolielu
 kursus "Esimesed sammud programmeerimises" (mõeldud eelkõige algklassiõpilastele)

2. HEA-Õ-profiil