Uudised

Külalised Lätist Madliena koolist. 03. oktoober Kaira


Eelmisel nädalal olid Emmaste Põhikoolil külas grupp õpilasi ja kaks õpetajat Lätist Madliena koolist. Õpilased olid erinevatest põhikooli klassidest (5.-9. klass).

Pildile jäi meie esmakohtumine Emmaste koolimajas, kummagi osapoole esitlused oma kooli ja kodupaiga tutvustamiseks, õpetaja Marguse poolt läbi viidud nutispordi rahvusvaheline minivõistlus kohapeal loositud segapaaridele (üks osaleja Emmaste koolist, teine Madliena koolist) arvutiklassis, liikumispaus kooli saalis.

Emmaste Põhikooli 9. klass tutvustas külalistele meie kooli ja selle ümbrust. Neljapäevaks oli 9. klass ette valmistanud marsruudi Hiiumaal, mida ühiselt läbiti.

Fotod: Tiina Koit

Eelmisel nädalal olid Emmaste Põhikoolil külas grupp õpilasi ja kaks õpetajat Lätist Madliena koolist. Õpilased olid erinevatest põhikooli klassidest (5.-9. klass).

Pildile jäi meie esmakohtumine Emmaste koolimajas, kummagi osapoole esitlused oma kooli ja kodupaiga tutvustamiseks, õpetaja Marguse poolt läbi viidud nutispordi rahvusvaheline minivõistlus kohapeal loositud segapaaridele (üks osaleja Emmaste koolist, teine Madliena koolist) arvutiklassis, liikumispaus kooli saalis.

Emmaste Põhikooli 9. klass tutvustas külalistele meie kooli ja selle ümbrust. Neljapäevaks oli 9. klass ette valmistanud marsruudi Hiiumaal, mida ühiselt läbiti.

Fotod: Tiina Koit