Õppetöö

Valikained


1. Hiiumaa ajalugu
Õpetaja: Reelika Kastein
Klass: VIII

2. Arvutiõpetus
Õpetaja: Margus Sõmer
Klass: II, V 

3. Rootsi keel
Õpetajad: Ivi Teller ja Merje Kikas
Klass: V ja VI, VII

1. Hiiumaa ajalugu
Õpetaja: Reelika Kastein
Klass: VIII

2. Arvutiõpetus
Õpetaja: Margus Sõmer
Klass: II, V 

3. Rootsi keel
Õpetajad: Ivi Teller ja Merje Kikas
Klass: V ja VI, VII