Meie koolist

Kooli arengukava

Kooli arengukava:
 

Emmaste Põhikooli arengukava on dokument, mis määrab kooli arenduse põhisuunad ja valdkonnad tegevuskava kolmeks aastaks ning arengukava uuendamise korra. 
Emmaste Põhikooli arengukava lähtub Emmaste Põhikooli põhimäärusest ja Emmaste valla arengukavast. 
Emmaste Põhikooli arengukava üldiseks eesmärgiks on tagada kooli õppetaseme vastavus riiklikus õppekavas kehtestatud nõuetele.

LAE ARENGUKAVA ...