Kooli arengukava


Kooli arengukava:
 

Emmaste Põhikooli arengukava on dokument, mis määrab kooli arenduse põhisuunad ja valdkonnad tegevuskava kolmeks aastaks ning arengukava uuendamise korra. 
Emmaste Põhikooli arengukava lähtub Emmaste Põhikooli põhimäärusest ja Emmaste valla arengukavast. 
Emmaste Põhikooli arengukava üldiseks eesmärgiks on tagada kooli õppetaseme vastavus riiklikus õppekavas kehtestatud nõuetele.

LAE ARENGUKAVA ...

Kooli arengukava:
 

Emmaste Põhikooli arengukava on dokument, mis määrab kooli arenduse põhisuunad ja valdkonnad tegevuskava kolmeks aastaks ning arengukava uuendamise korra. 
Emmaste Põhikooli arengukava lähtub Emmaste Põhikooli põhimäärusest ja Emmaste valla arengukavast. 
Emmaste Põhikooli arengukava üldiseks eesmärgiks on tagada kooli õppetaseme vastavus riiklikus õppekavas kehtestatud nõuetele.

LAE ARENGUKAVA ...