Digiõpe


1. Emmaste põhikooli õppeinfo edastamise peamine kanal on Stuudium.

2. Kõigil õpilastel ja vähemalt ühel lapsevanemal on Stuudiumis konto.  Info ja abi aet.somer@emmaste.edu.ee

3. Koolisündmuste kohta jagame infot Stuudiumi kalendris ja kooli kodulehel.

4. Õpetajate, õpilaste ja lastevanematega saab sõnumeid ja faile saata Stuudiumi Suhtluses ja Teras.

5. Õpetajatel, õpilastel ja kooli töötajatel on G-Suit kontod, millega on ligipääs Google teenustele:

         1) Gmail - postkast võimaldab saata kirju ja faile

         2) Classroom -  võimaldab hallata kursuseid; jagada õppematerjale;
              koostada kodutöid, neid hinnata ja õpilastele tagasisidet anda. M.Oad juhend

         3) Drive - võimaldab hoiustada faile. S.Lahemaa ühistöö juhend.

         4) Docs - võimaldab luua dokumente, ka ühistööna

         5) Slides - võimaldab luua esitlusi, ka ühistööna

         6) Forms - võimaldab luua küsitlusi ja teste, ka ühistööna

         7) Drawings - võimaldab luua pildifaile, ka ühistööna

         8) Sheets - võimaldab luua tabeleid, ka ühistööna

         9) Meet - võimaldab videopõhiseid grupiarutelusid,
              töölaua jagamist ja vestluste salvestamist.  I.Maadvere juhend.

       10) Jamboard - veebitahvel, kuhu saab reaalajas kirjutada ja lisada pilte.
             Tahvlit saab täita ka üheskoos.
             E.Reisalu juhendid: Jamboardi tööriistad ja tahvli üheskoos kasutamine

6. Emmaste põhikoolil on tellitud Nutispordi täispakett. Kõigil õpilastel on kontod.

Kui parool on meelest läinud või kui on muid probleeme, siis kirjutage aet.somer@emmaste.edu.ee või helistage 5285546

 

ÕPPEVARA, ÕPIKUD ja ÕPPEKESKKONNAD

 • Opiq - varamus enam kui 200 õppekomplekti 1.-12. klassini Juhend õpilasele ja juhend õpetajale.
 • Taskutark - enesetestid õppuritele ning õppematerjalid 1.-12. klassile
 • E-kogud - arvutihinnatavad e-ülesannete komplektid ja diagnostilised testid õpilaste teemapõhiste teadmiste, osaoskuste või keeletaseme testimiseks Eksamite Infosüsteemis eis.ekk.edu.ee/eis/.
  I-III kooliastmele loodus-, sotsiaal- ja võõrkeelte valdkonnas ning üldõpetuses ja eesti keeles
 • E-koolikott – riikliku õppekavaga seotud, õpetajate loodud ning kirjastuste jt asutuste poolt välja antud õppevara
 • eõpik.ee – kirjastuse Maurus e-õppematerjalid
 • koduope.99math.com - lingikogu erinevatest Eesti firmade loodud või pakutavatest e-koduõppe lahendustest 
 • Eesti kultuur eriolukorras - kultuuriministeeriumi pidevalt täienev võimaluste loend eesti kultuuri nautimiseks koduseinte vahel, valdkonniti grupeeritud (vt vasakmenüü)
  Globaalkultuur Google'i vahendusel, Euroopa kultuuripärand europeana.eu kogudest
 • Eesti kirjandus – ehk midagi hingele: kultuuriministeeriumi Eesti kirjanduse programmi tasuta e-raamatud
 • LearningApps.org - kasutajate poolt avalikku kasutusse antud äppide kogu; võimalik otsida keele ja kategooria järgi. M. Tõnissoni kasutamise juhend.
 • Live Worksheets - interaktiivsete töölehtede kogu (algklassidele), olemasolevatest prinditavatest (doc, jpg, pdf...) töölehtedest interaktiivsete loomine; võimalus siduda Google Classroom'iga
 • Vocaroo.com  - heli salvestamise keskkond
 • Uuringuvideo - Mis on teadusuuring

 

 

1. Emmaste põhikooli õppeinfo edastamise peamine kanal on Stuudium.

2. Kõigil õpilastel ja vähemalt ühel lapsevanemal on Stuudiumis konto.  Info ja abi aet.somer@emmaste.edu.ee

3. Koolisündmuste kohta jagame infot Stuudiumi kalendris ja kooli kodulehel.

4. Õpetajate, õpilaste ja lastevanematega saab sõnumeid ja faile saata Stuudiumi Suhtluses ja Teras.

5. Õpetajatel, õpilastel ja kooli töötajatel on G-Suit kontod, millega on ligipääs Google teenustele:

         1) Gmail - postkast võimaldab saata kirju ja faile

         2) Classroom -  võimaldab hallata kursuseid; jagada õppematerjale;
              koostada kodutöid, neid hinnata ja õpilastele tagasisidet anda. M.Oad juhend

         3) Drive - võimaldab hoiustada faile. S.Lahemaa ühistöö juhend.

         4) Docs - võimaldab luua dokumente, ka ühistööna

         5) Slides - võimaldab luua esitlusi, ka ühistööna

         6) Forms - võimaldab luua küsitlusi ja teste, ka ühistööna

         7) Drawings - võimaldab luua pildifaile, ka ühistööna

         8) Sheets - võimaldab luua tabeleid, ka ühistööna

         9) Meet - võimaldab videopõhiseid grupiarutelusid,
              töölaua jagamist ja vestluste salvestamist.  I.Maadvere juhend.

       10) Jamboard - veebitahvel, kuhu saab reaalajas kirjutada ja lisada pilte.
             Tahvlit saab täita ka üheskoos.
             E.Reisalu juhendid: Jamboardi tööriistad ja tahvli üheskoos kasutamine

6. Emmaste põhikoolil on tellitud Nutispordi täispakett. Kõigil õpilastel on kontod.

Kui parool on meelest läinud või kui on muid probleeme, siis kirjutage aet.somer@emmaste.edu.ee või helistage 5285546

 

ÕPPEVARA, ÕPIKUD ja ÕPPEKESKKONNAD

 • Opiq - varamus enam kui 200 õppekomplekti 1.-12. klassini Juhend õpilasele ja juhend õpetajale.
 • Taskutark - enesetestid õppuritele ning õppematerjalid 1.-12. klassile
 • E-kogud - arvutihinnatavad e-ülesannete komplektid ja diagnostilised testid õpilaste teemapõhiste teadmiste, osaoskuste või keeletaseme testimiseks Eksamite Infosüsteemis eis.ekk.edu.ee/eis/.
  I-III kooliastmele loodus-, sotsiaal- ja võõrkeelte valdkonnas ning üldõpetuses ja eesti keeles
 • E-koolikott – riikliku õppekavaga seotud, õpetajate loodud ning kirjastuste jt asutuste poolt välja antud õppevara
 • eõpik.ee – kirjastuse Maurus e-õppematerjalid
 • koduope.99math.com - lingikogu erinevatest Eesti firmade loodud või pakutavatest e-koduõppe lahendustest 
 • Eesti kultuur eriolukorras - kultuuriministeeriumi pidevalt täienev võimaluste loend eesti kultuuri nautimiseks koduseinte vahel, valdkonniti grupeeritud (vt vasakmenüü)
  Globaalkultuur Google'i vahendusel, Euroopa kultuuripärand europeana.eu kogudest
 • Eesti kirjandus – ehk midagi hingele: kultuuriministeeriumi Eesti kirjanduse programmi tasuta e-raamatud
 • LearningApps.org - kasutajate poolt avalikku kasutusse antud äppide kogu; võimalik otsida keele ja kategooria järgi. M. Tõnissoni kasutamise juhend.
 • Live Worksheets - interaktiivsete töölehtede kogu (algklassidele), olemasolevatest prinditavatest (doc, jpg, pdf...) töölehtedest interaktiivsete loomine; võimalus siduda Google Classroom'iga
 • Vocaroo.com  - heli salvestamise keskkond
 • Uuringuvideo - Mis on teadusuuring