Inimesed

Õpetajad 2023/24 õppeaastal


Kooli e-maili aadress, kuhu võib pöörduda kõikide õppetööd puudutavate küsimustega: kool@emmaste.edu.ee
Nimi Õpetatav aine e-mail
Madis Aal loodusõpetus 5.-7. kl; bioloogia 7.-9. kl;
geograafia 7.-9. kl
madis.aal@emmaste.edu.ee
Anneli Sadam keemia 8.-9. kl anneli.sadam@emmaste.edu.ee
Paul Jenas 3.-9. kl kehaline kasvatus paul.jenas@emmaste.edu.ee
Reelika Kastein algklassid; Hiiumaa ajalugu 9. kl reelika.kastein@emmaste.edu.ee
Merje Kikas 5.-9. kl ajalugu, ühiskonnaõpetus 6. ja 9. kl,
6.-8. kl rootsi keel
merje.kikas@emmaste.edu.ee
Tiina Koit 1.-9. kl kehaline kasvatus; 8.-9. kl füüsika,
9. kl matemaatika
tiina.koit@emmaste.edu.ee
Karina Käär väikeklassi õpetaja karina.kaar@emmaste.edu.ee
Elena Chepurnova vene keel 6.-9. kl elena.chepurnova@emmaste.edu.ee
Krista Leisberg logopeed, 5. kl inimeseõpetus krista.leisberg@emmaste.edu.ee
Marko Martin 4.-9 kl tööõpetus marko.martin@emmaste.edu.ee
Piret Pitk 7-9. kl eesti keel ja kirjandus; 7.-9. kl inglise keel piret.pitk@emmaste.edu.ee
Katre Pruul sotsiaalpedagoog, 6.-7. kl inimeseõpetus katre.pruul@emmaste.edu.ee
Margus Sõmer 4.-8. kl matemaatika; arvutiõpetus margus.somer@emmaste.edu.ee
Ivi Teller algklassid, 5. kl rootsi keel; 4. kl loodusõpetus ivi.teller@emmaste.edu.ee
Eila Tõnisson

kunstiõpetus; käsitöö; 3 kl  tööõpetus

eila.tonisson@emmaste.edu.ee
Helje Ugam muusika helje.ugam@emmaste.edu.ee
Maris Vetsi algklassid, 3. kl inglise keel maris.vetsi@emmaste.edu.ee
Ene Urman 4.-6. kl inglise keel, 5.-6. kl eesti keel ja kirjandus  ene.urman@emmaste.edu.ee
Kooli e-maili aadress, kuhu võib pöörduda kõikide õppetööd puudutavate küsimustega: kool@emmaste.edu.ee
Nimi Õpetatav aine e-mail
Madis Aal loodusõpetus 5.-7. kl; bioloogia 7.-9. kl;
geograafia 7.-9. kl
madis.aal@emmaste.edu.ee
Anneli Sadam keemia 8.-9. kl anneli.sadam@emmaste.edu.ee
Paul Jenas 3.-9. kl kehaline kasvatus paul.jenas@emmaste.edu.ee
Reelika Kastein algklassid; Hiiumaa ajalugu 9. kl reelika.kastein@emmaste.edu.ee
Merje Kikas 5.-9. kl ajalugu, ühiskonnaõpetus 6. ja 9. kl,
6.-8. kl rootsi keel
merje.kikas@emmaste.edu.ee
Tiina Koit 1.-9. kl kehaline kasvatus; 8.-9. kl füüsika,
9. kl matemaatika
tiina.koit@emmaste.edu.ee
Karina Käär väikeklassi õpetaja karina.kaar@emmaste.edu.ee
Elena Chepurnova vene keel 6.-9. kl elena.chepurnova@emmaste.edu.ee
Krista Leisberg logopeed, 5. kl inimeseõpetus krista.leisberg@emmaste.edu.ee
Marko Martin 4.-9 kl tööõpetus marko.martin@emmaste.edu.ee
Piret Pitk 7-9. kl eesti keel ja kirjandus; 7.-9. kl inglise keel piret.pitk@emmaste.edu.ee
Katre Pruul sotsiaalpedagoog, 6.-7. kl inimeseõpetus katre.pruul@emmaste.edu.ee
Margus Sõmer 4.-8. kl matemaatika; arvutiõpetus margus.somer@emmaste.edu.ee
Ivi Teller algklassid, 5. kl rootsi keel; 4. kl loodusõpetus ivi.teller@emmaste.edu.ee
Eila Tõnisson

kunstiõpetus; käsitöö; 3 kl  tööõpetus

eila.tonisson@emmaste.edu.ee
Helje Ugam muusika helje.ugam@emmaste.edu.ee
Maris Vetsi algklassid, 3. kl inglise keel maris.vetsi@emmaste.edu.ee
Ene Urman 4.-6. kl inglise keel, 5.-6. kl eesti keel ja kirjandus  ene.urman@emmaste.edu.ee