Õppetöö

Konsultatsiooniajad 2022/2023


Õpetaja

Õppeaine

Aeg

Ruum

Margus Sõmer

matemaatika 4.-7. kl ja
arvutiõp. 2. ja 5. kl

 K 7. tund + kokkuleppel

matemaatika klass

Piret Pitk

eesti keel ja kirjandus 7.-9. kl
inglise keel 6.- 9. kl

 K 7. tund + kokkuleppel 

eesti keele klass

Madis Aal

loodusõpetus 5.-7. kl, 
bioloogia 7. -8. kl, geograafia 7.-9. kl

 kokkuleppel

loodusainete klass

Anneli Sadam

bioloogia 9. klass

 kokkuleppel

loodusainete klass

Maris Vetsi

2. kl klassijuhataja,
.3. kl inglise keel

 kokkuleppel koduklass

Kaira Västrik

4. kl klassijuhataja,
inglise keel 4.- 5. kl
eesti keel ja kirjandus 6. kl

 E 7. tund
 N 6. tund
 

koduklass

Merje Kikas

ajalugu 5..-9. kl
ühiskonnaõpetus 6. ja  9. kl,
rootsi keel 6.-8. kl

 

N 7. tund,

kokkuleppel
 

ajalooklass

Ivi Teller

3. kl klassijuhataja,
rootsi keel 5. kl

kokkuleppel

koduklass

Tiina Marmor

keemia 8.-9. kl

K 8. tund

loodusainete klass

Reelika Kastein 1. kl klassijuhataja, kokkuleppel koduklass
Krista Leisberg eesti keel ja kirjandus 5. kl kokkuleppel õpiabiklass
Helje Ugam muusika 1. - 9. kl kokkuleppel muusikaklass
Eila Tõnisson käsitöö, kunstiõpetus 2.-9. kl kokkuleppel kunstiklass
Elena Chepurnova  vene keel 6.-9. kl kokkuleppel vene keele klass
Marko Martin tööõpetus 5.-9. kl R 7. tund käsitöömaja
Tiina Koit

matemaatika 8.-9. kl,
füüsika 8.-9. kl,
kehaline kasvatus (T)

kokkuleppel üldklass/
spordihall/staadion
Paul Jenas kehaline kasvatus (P) kokkuleppel spordihall/staadion
Katre Pruul 5.-7. kl inimeseõpetus kokkuleppel sots. ped. ruumis

NB! Kirjalike järeltööde tegemine toimub sotsiaalpedagoogi ruumis.

 

NB! Kirjalike järeltööde tegemine toimub sotsiaalpedagoogi ruumis.

 

Õpetaja

Õppeaine

Aeg

Ruum

Margus Sõmer

matemaatika 4.-7. kl ja
arvutiõp. 2. ja 5. kl

 K 7. tund + kokkuleppel

matemaatika klass

Piret Pitk

eesti keel ja kirjandus 7.-9. kl
inglise keel 6.- 9. kl

 K 7. tund + kokkuleppel 

eesti keele klass

Madis Aal

loodusõpetus 5.-7. kl, 
bioloogia 7. -8. kl, geograafia 7.-9. kl

 kokkuleppel

loodusainete klass

Anneli Sadam

bioloogia 9. klass

 kokkuleppel

loodusainete klass

Maris Vetsi

2. kl klassijuhataja,
.3. kl inglise keel

 kokkuleppel koduklass

Kaira Västrik

4. kl klassijuhataja,
inglise keel 4.- 5. kl
eesti keel ja kirjandus 6. kl

 E 7. tund
 N 6. tund
 

koduklass

Merje Kikas

ajalugu 5..-9. kl
ühiskonnaõpetus 6. ja  9. kl,
rootsi keel 6.-8. kl

 

N 7. tund,

kokkuleppel
 

ajalooklass

Ivi Teller

3. kl klassijuhataja,
rootsi keel 5. kl

kokkuleppel

koduklass

Tiina Marmor

keemia 8.-9. kl

K 8. tund

loodusainete klass

Reelika Kastein 1. kl klassijuhataja, kokkuleppel koduklass
Krista Leisberg eesti keel ja kirjandus 5. kl kokkuleppel õpiabiklass
Helje Ugam muusika 1. - 9. kl kokkuleppel muusikaklass
Eila Tõnisson käsitöö, kunstiõpetus 2.-9. kl kokkuleppel kunstiklass
Elena Chepurnova  vene keel 6.-9. kl kokkuleppel vene keele klass
Marko Martin tööõpetus 5.-9. kl R 7. tund käsitöömaja
Tiina Koit

matemaatika 8.-9. kl,
füüsika 8.-9. kl,
kehaline kasvatus (T)

kokkuleppel üldklass/
spordihall/staadion
Paul Jenas kehaline kasvatus (P) kokkuleppel spordihall/staadion
Katre Pruul 5.-7. kl inimeseõpetus kokkuleppel sots. ped. ruumis