Meie koolist

Ajalugu

Ülevaade kooli ajaloost

1920.aastal alustas Emmaste Põhikool tööd Emmaste Kõrgema Algkoolina.
1999. aastast alates kannab kool oma praegust nime.
1938. aastal külastas kooli Konstantin Päts. 
1980 - 1982. aastatel toimus koolimaja põhjalik remont. Maja viidi üle keskküttele. 
1995. aastal valmis spordihoone. 
1996. aasta suvel külastas kooli Eesti Vabariigi President Lennart Meri. 
Aastatel 1996 - 2000. toimus koolimaja põhjalik renoveerimine, mille käigus valmis aula. 
2003. aastal valmis käsitöömaja.

Emmaste mõisahoone ajaloost saab ülevaate Eesti Mõisaportaalist.