Õppetöö

Konsultatsiooniajad 2023/2024


Õpetaja

Õppeaine

Aeg

Ruum

Margus Sõmer

matemaatika 4.-8. kl ja
arvutiõp. 2. ja 5. kl

 K 7. tund + kokkuleppel

matemaatika klass

Piret Pitk

eesti keel ja kirjandus 7.-9. kl
inglise keel 7.- 9. kl

 K 7. tund + kokkuleppel 

eesti keele klass

Madis Aal

loodusõpetus 5.-7. kl, 
bioloogia 7.-9. kl, geograafia 7.-9. kl

 kokkuleppel

loodusainete klass

Anneli Sadam

keemia 8.-9. klass

 kokkuleppel

loodusainete klass

Maris Vetsi

3. kl klassijuhataja,
3. kl inglise keel

 kokkuleppel koduklass

Ene Urman

inglise keel 4.- 6. kl, väikeklass
eesti keel ja kirjandus 5.-6. kl

 kokkuleppel
 

koduklass

Merje Kikas

ajalugu 5.-9. kl
ühiskonnaõpetus 6. ja  9. kl,
rootsi keel 6.-8. kl

 

N 7. tund,

kokkuleppel
 

ajalooklass

Ivi Teller

1. kl klassijuhataja,
rootsi keel 5. kl

kokkuleppel

koduklass

Reelika Kastein 2. kl klassijuhataja, Hiiumaa ajalugu 9. kl kokkuleppel koduklass
Krista Leisberg inimeseõpetus 5. kl kokkuleppel õpiabiklass
Helje Ugam muusika 1. - 9. kl kokkuleppel muusikaklass
Eila Tõnisson käsitöö, kunstiõpetus 3.-9. kl kokkuleppel kunstiklass
Elena Chepurnova  vene keel 6.-9. kl kokkuleppel vene keele klass
Marko Martin tööõpetus 4.-9. kl R 8. tund käsitöömaja
Tiina Koit

matemaatika 9. kl,
füüsika 8.-9. kl,
kehaline kasvatus

kokkuleppel üldklass/
spordihall/staadion
Paul Jenas kehaline kasvatus 3.-9. kl kokkuleppel spordihall/staadion
Katre Pruul 6.-7. kl inimeseõpetus kokkuleppel sots. ped. ruumis

NB! Kirjalike järeltööde tegemine toimub sotsiaalpedagoogi ruumis.

 

NB! Kirjalike järeltööde tegemine toimub sotsiaalpedagoogi ruumis.

 

Õpetaja

Õppeaine

Aeg

Ruum

Margus Sõmer

matemaatika 4.-8. kl ja
arvutiõp. 2. ja 5. kl

 K 7. tund + kokkuleppel

matemaatika klass

Piret Pitk

eesti keel ja kirjandus 7.-9. kl
inglise keel 7.- 9. kl

 K 7. tund + kokkuleppel 

eesti keele klass

Madis Aal

loodusõpetus 5.-7. kl, 
bioloogia 7.-9. kl, geograafia 7.-9. kl

 kokkuleppel

loodusainete klass

Anneli Sadam

keemia 8.-9. klass

 kokkuleppel

loodusainete klass

Maris Vetsi

3. kl klassijuhataja,
3. kl inglise keel

 kokkuleppel koduklass

Ene Urman

inglise keel 4.- 6. kl, väikeklass
eesti keel ja kirjandus 5.-6. kl

 kokkuleppel
 

koduklass

Merje Kikas

ajalugu 5.-9. kl
ühiskonnaõpetus 6. ja  9. kl,
rootsi keel 6.-8. kl

 

N 7. tund,

kokkuleppel
 

ajalooklass

Ivi Teller

1. kl klassijuhataja,
rootsi keel 5. kl

kokkuleppel

koduklass

Reelika Kastein 2. kl klassijuhataja, Hiiumaa ajalugu 9. kl kokkuleppel koduklass
Krista Leisberg inimeseõpetus 5. kl kokkuleppel õpiabiklass
Helje Ugam muusika 1. - 9. kl kokkuleppel muusikaklass
Eila Tõnisson käsitöö, kunstiõpetus 3.-9. kl kokkuleppel kunstiklass
Elena Chepurnova  vene keel 6.-9. kl kokkuleppel vene keele klass
Marko Martin tööõpetus 4.-9. kl R 8. tund käsitöömaja
Tiina Koit

matemaatika 9. kl,
füüsika 8.-9. kl,
kehaline kasvatus

kokkuleppel üldklass/
spordihall/staadion
Paul Jenas kehaline kasvatus 3.-9. kl kokkuleppel spordihall/staadion
Katre Pruul 6.-7. kl inimeseõpetus kokkuleppel sots. ped. ruumis