Õppetöö

Konsultatsiooniajad

Konsultatsioonid 2018/2019

Õpetaja

Õppeaine

Aeg

Ruum

Margus Sõmer

matemaatika 6.-9. kl

N 7. tund + kokkuleppel

matemaatikaklass

Eva Raidma-Elmi

eesti keel ja kirjandus 5.-9. kl

K 7. tund + kokkuleppel

eesti keele klass

Diana Leenurm

inimeseõpetus 5.-7. kl, 
loodusõpetus 5.-7. kl, 
bioloogia, geograafia 7.-9. kl

E 7, tund + kokkuleppel

loodusainete klass

Gerda Danieljants

inglise keel 5.-9. kl

K 7. tund + kokkuleppel

inglise keele klass

Svetlana Orav

vene keel 6.-9. kl

T 7. tund + kokkuleppel

vene keele klass

Anton Altmäe

ajalugu 6.-9. kl
ühiskonnaõpetus 6. ja 9. kl

K 7. tund + kokkuleppel

ajalooklass

Ivi Teller

matemaatika 5. kl

N 6. tund

vene keele klass

Tiina Marmor

keemia 8.-9. kl

K 7.-8. tund

keemiaklass

Reelika Kastein Hiiumaa ajalugu 8. kl T 7. tund ajalooklass
Merje Kikas ajalugu 5. kl T 6. tund ajalooklass
Helje Ugam muusika 1. - 9. kl kokkuleppel muusikaklass
Eila Tõnisson käsitöö, kunstiõpetus 1.-9. kl kokkuleppel kunstiklass
Katre Pruul inimeseõpetus 8. kl. N kokkuleppel Katre ruum
Marko Martin tööõpetus 6.-9. kl R 7. tund käsitöömaja
Tiina Koit

füüsika 8.-9. kl,
ühiskonnaõpetus 6. kl
kehaline kasvatud (T)

kokkuleppel keemiaklass/
spordihall/staadion
Andres Laanejõe tööõpetus 4.-5. kl K kokkuleppel käsitöömaja
Jaanika Küttim kehaline kasvatud (P) K 7. tund spordihall/staadion

NB! Kirjalike järeltööde tegemine toimub sotsiaalpedagoogi ruumis.