Õppetöö

Konsultatsiooniajad

Konsultatsioonid 2017/2018
 

Õpetaja

Õppeaine

Aeg

Ruum

Margus Sõmer

matemaatika 5., 7.-9. kl

K 7. tund + kokkuleppel

matemaatikaklass

Madli Valk

eesti keel ja kirjandus 5.-9. kl

E 7. tund + kokkuleppel

eesti keele klass

Diana Leenurm

inimeseõpetus 8. kl, 
loodusõpetus 5.-7. kl, 
bioloogia, geograafia 7.-9. kl

E 7, tund, T 7. tund
+ kokkuleppel

loodusainete klass

Zeidy Metsa

inglise keel 5.-9. kl

K 6. tund + kokkuleppel

inglise keele klass

Svetlana Orav

vene keel 6.-9. kl

T 7. tund + kokkuleppel

vene keele klass

Hergo Tasuja

ajalugu 7.-9. kl
ühiskonnaõpetus 6. ja 9. kl
inimeseõpetus 5.-6. kl

T 7. tund + kokkuleppel

ajalooklass

Ivi Teller

matemaatika 6. kl

N 7. tund

keemiaklass

Tiina Marmor

keemia 8.-9. kl

K 7.-8. tund

keemiaklass

Reelika Kastein ajalugu 5. - 6. kl
Hiiumaa ajalugu
K 6. tund ajalooklass
Heli Lindmäe muusika 8. - 9. kl N 8. tund muusikaklass
Helje Ugam muusika 1. - 7. kl kokkuleppel muusikaklass
Eila Tõnisson käsitöö, kunstiõpetus 1.-9. kl T 5.-7. tund + kokkuleppel kunstiklass
Katre Pruul inimeseõpetus 7. kl. kokkuleppel  
Marko Martin tööõpetus R 7. tund käsitöömaja
Tiina Koit füüsika 8.-9. kl K 7. tund loodusainete klass