Kontakt

Õpetajad

Emmaste Põhikooli pedagoogiline personal 2018/19 õppeaastal
Kooli e-maili aadress, kuhu võib pöörduda kõikide õppetööd puudutavate küsimustega: emmastekool [at] gmail.com
Nimi Õpetatav aine e-mail
Diana Leenurm loodusõpetus 5. - 7. kl; bioloogia; inimeseõpetus 5.-7. klass; geograafia leenurm [at] gmail.com
Eila Tõnisson kunstiõpetus; käsitöö; tööõpetus 1.-3. kl Eila.Tonisson [at] gmail.com
Jaanika Küttim kehaline kasvatus kyttimjaanika [at] gmail.com
Ivi Teller algklassid; 5.kl matemaatika ivi.teller [at] gmail.com
Margus Sömer matemaatika 6.- 9. klass; arvutiõpetus margus.s6mer [at] gmail.com
Maris  Vetsi algklassid; inglise keel 3.-4. kl maris.vetsi [at] gmail.com
Reelika Kastein algklassid; Hiiumaa ajalugu reelikakastein [at] hot.ee
Marko Martin poiste tööõpetus 6. - 9. kl martin.marko [at] mail.ee
Tiiu Sööl algklassid tiiusool [at] gmail.com
Eva Raidma eesti keel ja kirjandus 5.-9. kl evaraidma [at] gmail.com
Svetlana Orav vene keel svetlana.oravake [at] gmail.com
Helje Ugam Muusika helje.ugam [at] mail.ee
Anton Altmäe Ajalugu 6. - 9. klass, ühiskonnaõpetus 9. klass anton.altmae [at] gmail.com
Tiina Marmor keemia tiina.marmor [at] gmail.com
Gerda Danieljants inglise keel 5.- 9. kl gdanieljants [at] gmail.com
Krista Leisberg Logopeed kris771 [at] gmail.com
Katre Pruul inimeseõpetus 8. klass emmastekool [at] gmail.com
Merje Kikas 5. klassi merjekikas [at] gmail.com
Tiina Koit Kehaline kasvatus; füüsika, 6. klassi ühiskonnaõpetus tiinakoit1 [at] gmail.com
Andres Laanejõe Tööõpetus 4.- 5. klass andres [at] mudeliklubi.ee