Kontakt

Õpetajad

Emmaste Põhikooli pedagoogiline personal 2017/18 õppeaastal
Kooli e-maili aadress, kuhu võib pöörduda kõikide õppetööd puudutavate küsimustega: emmastekool [at] gmail.com
Nimi Õpetatav aine e-mail
Diana Leenurm loodusõpetus 5. - 7. kl; bioloogia; inimeseõpetus 5.-6. ja 8. klass; geograafia leenurm [at] gmail.com
Eila Tõnisson kunstiõpetus; käsitöö; tööõpetus 1.-3. kl Eila.Tonisson [at] gmail.com
Jaanika Küttim kehaline kasvatus  
Ivi Teller algklassid; 6.kl matemaatika ivi.teller [at] gmail.com
Margus Sömer matemaatika 5.kl ja 7.-9. klass; arvutiõpetus margus.s6mer [at] gmail.com
Maris  Vetsi algklassid; inglise keel 3.-4. kl maris.vetsi [at] gmail.com
Reelika Kastein algklassid; Hiiumaa ajalugu; ajalugu 5.-8. klass reelikakastein [at] hot.ee
Marko Martin poiste tööõpetus 4.-9. kl martin.marko [at] mail.ee
Tiiu Sööl algklassid tiiusool [at] gmail.com
Madli Valk eesti keel ja kirjandus 5.-9. kl  
Svetlana Orav vene keel  
Helje Ugam Muusika 1.-7. klass helje.ugam [at] mail.ee
Heli Lindmäe Muusika 8.-9. klass heli.lindmae [at] mail.ee
Tiina Marmor keemia tiina.marmor [at] gmail.com
Zeidy Metsa inglise keel 5.-9. kl zeidy.metsa [at] gmail.com
Krista Leisberg Logopeed kris771 [at] gmail.com
Katre Pruul inimeseõpetus 7. klass emmastekool [at] gmail.com
Merje Kikas 9. klassi ajalugu ja ühiskonnaõpetus merjekikas [at] gmail.com
Tiina Koit Kehaline kasvatus; füüsika, 6. klassi ühiskonnaõpetus tiinakoit1 [at] gmail.com