Õppetöö

Eksamid

Põhikooli lõpueksamite ajad 2018/2019 õppeaastal:

  • eesti keel – 3. juuni 2019. a;
  • matemaatika – 10. juuni 2019. a;
  • valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2019. a;
  • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13. –14. juuni 2019. a.