Õppetöö

Loovtööd

2017/18 õpeaasta

 • "Õpilasvahetus Ehte Humanitaargümnaasiumis" – Riste Sofie Käär, juhendaja Diana Leenurm
 • "7. klassi näidendi dekoratsioonid" (praktiline töö) - Kristo Luup, juhendaja Svetlana Orav
 • "Putukate hotell" (praktiline töö) - Rando Luup, juhendaja Diana Leenurm
 • "Ruubiku kuubiku valmistamine" (praktiline töö) - Rasmus Nigu, juhendajad Marko Martin ja Margus Sõmer
 • "Voodi karkassi ehitamine" (praktiline töö) - Taaniel Remmelg, juhendaja Marko Martin
 • "100-minuti jalkaturniir" - Kristjan Ugam, juhendaja Hergo Tasuja
 • "Päikesesüsteemi mudel" (praktiline töö) - Jakob Valk, juhendaja Diana Leenurm
 • "Rotikas - jalgratta raami peale mootori paigaldus" (praktiline töö) - Erki Vander, juhendajad Mart Kallaste ja Tiina Koit

2016/17 õpeaasta

 • "Ajaloo õppeülesannete koostamine 6. klassile" – Kati-Marleen Alliksoo, juhendaja Merje Kikas
 • "Emmaste Põhikooli 4.-9. klassi õpilaste hüüdnimed" (uurimus) - Mai Ellermäe, juhendaja Maiu Hiis
 • "Arvuti ehitamine" (praktiline töö) - Rainer Piil, juhendaja Margus Sõmer
 • "Vene keele näidendi dekoratsioonid" (praktiline töö) - Jaana Rätset, juhendaja Svetlana Orav
 • "Eestimaa kohalikud okaspuud: e-raamat ja õppekomplekt" - Andre Vara, juhendaja Diana Leenurm

2015/16 õpeaasta

 • "Koolikiusamine Emmaste Põhikooli 1.-9. klassides" (uurimus) – Salme Vesingi, juhendaja eripedagoog Krista Leisberg
 • Väärtuste puu (praktiline töö) – Marcus Jundas, Marek Haas, juhendaja õpetaja Marko Martin
 • "Tuled Harju külas" (uurimus) – Johannes Markus Altmäe, juhendaja õpetaja Merje Kikas
 • Interaktiivne pilt Emmaste Põhikooli pargist (digitaalne praktiline töö) – Kadleen Leenurm, juhendaja õpetaja Diana Leenurm
 • "Kehaline aktiivsus Emmaste Põhikooli 5.-9. klasside õpilaste seas" (uurimus) – Rait Toomsoo, juhendaja õpetaja Hergo Tasuja
 • Metsaveotraktor (praktiline töö) – Kaspar Jaakson, juhendaja õpetaja Marko Martin

2014/15 õppeaasta

 • Film "Emmaste kool läbi aegade" – Jaan-Martin Ugam, Mark Dmitrovski, juhendaja õpetaja Merje Kikas
 • "Naistepäeva eelkohvik" (projekt) – Debora Saarnak, Liisi Kajo, juhendaja õpetaja Madli Valk

2013/14 õppeaasta

 • "Sõbranädal Emmaste Põhikoolis" (rühmatöö) - Melissa Alliksoo (8.kl),Grete-Liis Laid (8.kl), Sofia Valk (8.kl), juhendaja õpetaja Madli Valk
 • "Veebipõhine programm ruutvõrrandi lahendamiseks" - Magnus Paumees (9.kl),juhendaja õpetaja Margus Sõmer
 • "Tartu Ülikooli Teaduskooli astronoomia algkursus" - Kaspar Hiis (9.kl), juhendaja õpetaja Margus Sõmer
 • "Piirkondlikuks ajaloo-olümpiaadiks valmistumine ja osalemine" - Marko Pruunlepp (9.kl), juhendaja õpetaja Merje Kikas
 • "Mustrilised villased sokid" - Mari-Liis Kerk (8.kl), juhendaja õpetaja Eila Tõnisson
 • "Kitsed minu elus" - Kristin Karik (8.kl), juhendaja õpetaja Eila Tõnisson
 • "Külama ja Kabuna külade ajalugu piltides" - Konrad Valk (8.kl), juhendaja Merje Kikas
 • "Hobused minu ja minu pere elus" - Gerli Kesküla (8. kl), juhendaja õpetaja Eila Tõnisson
 • "Matemaatikaklassi laua restaureerimine" - Madis Klee (8.kl), juhendaja õpetaja Marko Martin